ashley greene is dating joe jonas - As visada atsisveikinu pirma zodziai

Mes išmokom suprasti čia tiesą, Tiksliai sverti dienas, minutes. Taip tikrai jie supras ir suras Ir gyvenimo druską, ir ugnį.

as visada atsisveikinu pirma zodziai-79

Ačiū, kad padėjot mums daugiau žinoti, Laimės žiburėlį uždegėt kely. *** Būkit kaip medžiai tvirti, Vėjų, audrų nebijokit.

Nors sunku mums žodžiais šiandien padėkoti, Meilės kibirkštėlė neužges širdy. Savo jaunystei, savo likimui Širdį ir ranką paduokit. Mokykla, lyg motina antroji, Į gyvenimą atkėlė tau vartus.

Vėl varpelis ataidi, nuaidi Taip kas metai, diena iš dienos.

Kol raukšlelės nubers tavo veidą, Kol plaukai sidabru nušarmos. Visa esi Tu amžina knyga,- Tu būsi mums lyg pasaka be galo Visų darbų pradžia ir pabaiga.

O mokytoja, kiek dug dar nežinau, Beveik dar viso neišspręstos lygtys…

Skolų nė pusės dar negrąžinau, Deja, gyvenime negalima antrus metus palikti… Papurgalvė vaikystė čia lieka, Pilnos juoko mokyklinės dienos…*** Jūs susirinkote jau paskutinį kartą,- Daugiau nereiks planų ir rašinių į užrašus rašyti… Paskutinį kartą paklausyk, Koks labai pažįstamas ir geras Tas mokyklos balso skambesys…Nors dienos, metai bėga, skolinga vis lieku, O reiktų susitikti, padėkoti ar bent atsiprašyti! Už juoką pamokoj, kai susikaupusi tylėjot, Ar peštynes be priežasties koridoriaus gale. Galbūt pamirši klasę, suolą, Paskęsi greit studentų minioje… Būkit žmonės, ne akmenys, Akmenų žemėj daug, O žmonių kartais tenka ieškoti. Mackevičius Jaunyste, paukšte mano, Jaunyste išdidi! Čia šokom valsą, Verkėme – kvatojom, Svajojom nesiskirti amžinai. *** Kai paskutinį kartą žingsniai nuaidės mokykloj, Kai paskutinį kartą trinktelsi duris, Sustok ir pagalvok: Kiek ašarų ir laimės, Kiek džiaugsmo, sielvarto kartaus, Kurį tu vadinai nelaime, Kiek šypsenų mokykloj palikai!Kad paprasčiausiai mus visus mylėjot Ir glostėt galvas, būdavot šalia. Koks gražus tas pavasaris žalias Ir moksleiviškas juokas skambus, Bet, žinok, teks išeiti į kelią Ir palikti mokyklą, draugus… Norėčiau, kad tu prisimintum šią keistuolę, Kurią buvai sutikusi mokyklos ribose. Be kitų, kelyje jus telydi Išmintis ir sena, ir gili: Už banknotą ne viską nupirksi. *** Ateis laikas, ir tu išeisi, Niekados daugiau nebegrįši… Sustok ir pagalvok: Vaikystės skardų juoką gal suole palikai, Gal meilę pirmutinę po trupinėlį išbarstei, O gal nepasakei “atleisk” tam, kuriam prasikaltai?Jūs mus mokot mylėti pasaulį, Gerbti žmogų ir gėrį suprasti, Kovoje už šviesesnį rytojų Būties prasmę ir laimę surasti Gėrio grūdus mumyse jūs sėjat Ir džiaugiatės, pamatę daigus…

Tags: , ,